Trung Tâm Hỗ Trợ Phần Mềm Dameware Tập Trung

Mục đích của hướng dẫn này là giúp bạn làm quen với các tính năng Dameware Centralized và Dameware Mini Remote Control của Dameware.

 1. Giới thiệu về giải pháp Damware Tập Trung
 2. Tạo người dùng và danh sách máy chủ toàn cầu
 3. Sử dụng Dameware Mini Remote Control để hỗ trợ người dùng nội bộ
  1. Dameware Mini Remote Control kết nối và các loại kết nối (Update)
  2. Dùng Dameware Mini Remote Control kết nối người dùng trong nội bộ (Update)
  3. Hỗ trợ người dùng với Dameware Mini Remote Control (Update)
 4. Sử dụng Remote Support để hỗ trợ người dùng và hệ thống nội bộ
  1. Dameware Remote Support kết nối đến máy người dùng (Update)
  2. Dùng Dameware Remote Support tùy chỉnh người dùng cuối (Update)
  3. Quản lý Active Directory dùng Dameware Remote Support (Update)
  4. Khắc phục sự cố bằng cách theo dõi các thay đổi cấu hình trên máy (Update)
 5. Sử dụng Remote Support để hỗ trợ người dùng từ xa
  1. Thông tin về các phiên kết nối từ Internet của Dameware (Update)
  2. Mời một máy chủ từ xa đến một phiên tham dự trong Dameware (Update)
  3. Mời một máy chủ từ xa đến một phiên không giám sát trong Dameware (Update)
  4. Xem chi tiết phiên Internet trong Dameware (Update)

Tài Liệu Version 12.0 : Dameware Getting Started Guide Version 12.0

Bạn cần tư vấn và hỗ trợ, HÃY liên hệ với chúng tôi:

Was this article helpful?