Thêm users thủ công trong Dameware

Các kỹ thuật viên sử dụng Dameware Remote Support hoặc Dameware Mini Remote Control để hỗ trợ người dùng cuối phải được tạo như người dùng trong bảng điều khiển quản trị Damcare. Thêm người dùng theo cách thủ công nếu bạn có một số lượng nhỏ người dùng Damcare. Nếu bạn có một số lượng lớn người dùng Damcare, thì bạn có thể nhập chúng từ Active Directory hoặc nhập CSV file.

  1. Đăng nhập Administration Console với quyền administrator.
  2. Dưới Central Server, chọn Users.
  3. Trên thanh Actions, chọn Add.
  4. Hoàn thành các trường trong Add New User, và chọn Add New User.
  5. Thông tin users sẽ được hiển thị.

Thêm users thủ công trong Dameware

Bạn cần tư vấn và hỗ trợ, HÃY liên hệ với chúng tôi:

  • HOTLINE: : 0398 686 950
  • EMAIL: SALES@VINSEP.COM
  • WEB: WWW.VINSEP.COM

Was this article helpful?