Cách dùng Microsoft 365 miễn phí

Cách dùng Microsoft 365 miễn phí

Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng các ứng dụng Word, Excel và PowerPoint của Microsoft miễn phí. Đây là cách thực hiện. Dành cho học sinh và giáo viên Nếu bạn là sinh viên, giáo viên có địa chỉ email trường học, bạn có thể đủ điều kiện […]

Microsoft Power Platform là gì?

Microsoft Power Platform là gì?

Microsoft Power Platform là một nền tảng ứng dụng kinh doanh cho phép các doanh nghiệp tạo và triển khai các ứng dụng, báo cáo và quy trình làm việc phù hợp. Kết nối các ứng dụng này với nhau và với Office 365, Dynamics 365, Azure và hàng trăm […]

Azure Information Protection (AIP) là gì?

Azure Information Protection (AIP) là gì?

Azure Information Protection (AIP) là một giải pháp dựa trên đám mây cho phép các tổ chức khám phá, phân loại và bảo vệ các tài liệu và email bằng cách dán nhãn (labels) cho nội dung. AIP là một phần của giải pháp Bảo vệ Thông tin của Microsoft […]

Thêm tên miền vào Microsoft 365

Để thêm, sửa đổi hoặc xóa miền, bạn phải là Quản trị viên toàn cầu (Admin Global) của tổ chức. Bạn cần thực hiện các bước sau: Truy cập trung tâm quản trị tại https://admin.microsoft.com.Chuyển đến trang Cài đặt> Miền. Chọn Thêm miền. 3. Nhập tên miền bạn muốn thêm, […]

Tư vấn mua Azure Information Protection bản quyền

Tư vấn mua Azure Information Protection bản quyền

Tư vấn, mua, báo giá, bản quyền Azure Information Protection – khám phá, phân loại và bảo vệ các tài liệu và email của doanh nghiệp bằng cách dán nhãn (labels) cho nội dung. Mua Azure Information Protection Để mua bản quyền, nhận báo giá Azure Information Protection vui lòng […]