So sánh Endpoint Protection và Anti-Malware

Tìm hiểu sự khác nhau và giải pháp an ninh mạng nào là tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn. Cách bảo vệ các tệp và mạng thông thường là firewall và phần mềm chống vi-rút / chống phần mềm độc hại mà chúng tôi trong bài này sẽ thống […]

Tấn công man-in-the-middle là gì

Tấn công man-in-the-middle là gì?

Một man-in-the-middle là cuộc tấn công giữa 3 người. Kẻ tấn công sẽ nghe lén, thay đổi thông tin trò chuyện giữ hai nạn nhân. Man-in-the-middle hoạt động như thế nào? Hãy nói rằng bạn đã nhận được một email có vẻ là từ ngân hàng của bạn, yêu cầu […]

Adware

Adware (phần mềm quảng cáo) là gì?

Phần mềm quảng cáo(Adware), hoặc phần mềm hỗ trợ quảng cáo, là phần mềm hiển thị các quảng cáo không mong muốn trên máy tính của bạn. Các chương trình phần mềm quảng cáo sẽ có xu hướng phục vụ bạn quảng cáo bật lên, có thể thay đổi trang […]

Cookies là gì? An toàn hay nguy hiểm?

Cookies là gì? An toàn hay nguy hiểm?

Cookies là gì? Theo thuật ngữ máy tính Cookies thường được biết đến như là một gói thông tin giữa bạn và các giao thức trên Internet (HTTP, Web,Brower). Khi bạn có điều kiện để lướt internet, các website sẽ gửi cookies đến máy tính của bạn, và được lưu […]