Microsoft Teams Admin Center

Hướng dẫn cơ bản dành thiết lập Admin Center với Microsoft Teams Doanh Nghiệp

Đăng nhập Microsoft Teams Admin Center

Cách 1: Xem bài hướng dẫn quản lý tài khoản M365 (Cuối bài)

Cách 2: Đăng nhập trực tiếp tại https://admin.teams.microsoft.com/

Giao Diện Microsoft Teams Admin Center

Dashboard Quản lý

Teams: Quản lý các nhóm/Team được lập trong tổ chức

Devices: Quản lý thiết bị truy cập Teams

Locations: Quản lý Network

Users: Quản lý thành viên trong và ngoài tổ chức

Meetings: Chính sách tạo Meetings và Event

Messaging Policies: Chính sách

Teams apps: Quản lý ứng dụng liên kết

Voice

Policy packages

Analytics & reports

Org-wide settings

Planning

Notifications & alerts

Call quality

Các tính năng quan trọng trong Microsoft Teams Admin Center

Meetings – Quản lý cuộc họp

Bao gồm thiết lập cho các cuộc họp và chính sách sử dụng Teams trong Doanh Nghiệp

Meeting polices

Có thể thêm chính sách mới hoặc điều chỉnh chính sách mặc định. Thêm mới 1 chính sách bao gồm:

 • Cấp quyền tạo cuộc họp trên Channel
  • Cho Meet Now- Allow Meet now in channels
  • Dùng trên Outlook- Allow the Outlook add-in
  • Tạo cuộc họp lên lịch- Allow channel meeting scheduling
  • Lên lịch hợp riêng – Allow scheduling private meetings – Lên lịch hợp riêng
  • Allow engagement report
  • Allow meeting registration
  • Who can register
 • Cho phép ghi âm, ghi hình cuộc
 • Quản lý nội dung khi chia sẻ màn
 • Quản lý người ngoài tổ chức tham dự Participants & Guests
  • Let anonymous people start a meeting – Cho phép bắt đầu cuộc họp
  • Roles that have presenter rights in meetings – Có quyền thuyết trình
   Automatically admit people – Cho phép người chờ ở sảnh vào phòng họp
   Allow dial-in users to bypass the lobby Cho phép người dùng dial-in vào phòng họp
  • Allow Meet now in private meetings Mở tính năng Meet now với họp riêng tư
  • Enable live captions Mở CC
   Allow chat in meetings Trò chuyện
Meeting policies - Teams Admin Center
Meeting Settings
 1. Quản lý Người tham dự họp Participants
 • Cho người ngoài tổ chức tham gia họp với người dùng trong tổ chức

2. Tạo thư mời họp – Email invitation

 • Thêm Logo công ty.
 • Đường dẫn trang website công ty
 • Link trợ giúp
 • Footer Text – đoạn văn bản ở cuối thư mời.

3. Quản lý network

 • Quản lý dữ liệu teams trong hệ thống network QoS, range Ports.

Các tính năng khác

Quản lý Apps trên thanh Menu Giao diện người dùng

Quản lý chính sách Org-Wide Settings

Guest access: Cho phép ngoài ngoài tổ gia nhập Nhóm và Channel. Mặc định là đang On (OFF)

Calling/meeting/message: Gọi/Họp và Chat với người ngoài tổ chức

Quản lý Chính sách Team Settings

 • Notifications and Feed: Quản lý thông báo tin nhắn, cho tin nhắn xuất hiện.
 • Tagging: Dùng để tag người dùng với ký tự @ trước tên
 • Email Integration cho phép nhúng nội dung email vào kênh

Was this article helpful?