Tích hợp GravityZone Ultra Security với Microsoft Windows Defender ATP

Sự hợp tác giữa Microsoft và Bitdefender đã dẫn đến sự tích hợp các giải pháp bảo mật của họ: GravityZone Ultra Security và Microsoft Windows Defender ATP. Sự tích hợp này cho phép người dùng Windows Defender ATP phát hiện và phản ứng với các cuộc tấn công mạng nâng cao trên các thiết bị đầu cuối Mac và Linux, ngay từ Trung tâm Bảo mật Windows của Microsoft.

GravityZone tích hợp với Microsoft Windows Defender ATP thông qua các API công khai của nó, dựa trên một khóa API duy nhất cho mỗi công ty. Bài viết này nhằm giải thích quá trình tích hợp này.

Lấy khóa API

 1. Đăng nhập vào GravityZone Control Center.
 2. Trên thanh công cụ > Chọn My Account.
 3. Chọn tạo mới GravityZone API Key:
  1. Trong API > Chọn Add.
  2. Đánh dấu tất cả các ô.
  3. Chọn Save.
  4. Bạn có thể ghi chú thêm ở bảng API keys.
 4. Sao chép key
  1. Chọn newly-created key.
  2. Chọn chuỗi trong Key field.
  3. Sao chéo Key (Ctrl+C).
  4. Chọn Cancel.

Tích hợp các giải pháp

 1. Truy cập Onboarding.
 2. Nhập API Key đã sao chép trước đó (Ctrl+V).
 3. Chọn Submit.
 4. Trong trang mới, hãy làm theo thông báo trên màn hình cho để bắt đầu quá trình ủy quyền.
 5. Đăng nhập Microsoft account.
 6. Đọc các quyền bạn cho phép.
 7. Chọn Accept.

Kiểm tra sự tích hợp

 1. Cài đặt Bitdefender Endpoint Security Tools trên Mac hoặc Linux endpoint.
 2. Tải tệp kiểm tra EICAR xuống điểm cuối được bảo vệ.
  • Sự kiện phát hiện phần mềm độc hại xuất hiện trong Windows Defender Security Center.
  • Một cửa sổ bật lên thông báo xuất hiện trên điểm cuối được bảo vệ.
  • Một sự kiện trong lịch sử / dòng thời gian của nhân viên bảo mật.
  • Một mục trong báo cáo Hoạt động phần mềm độc hại GravityZone.

Đội kỹ thuật VinSEP | Theo Bitdefender.com

Was this article helpful?