Quản lý tài khoản Microsoft 365

Hướng dẫn sử dụng tài khoản quản trị dùng để quản lý tài khoản Microsoft 365 (M365)

Đăng nhập tài khoản M365

Dành cho tất cả người dùng, bao gồm Admin – người quản trị (IT Manager), đến người dùng thông thường (Nhân viên)

Khi trang bị tài khoản M365, doanh nghiệp nhận được một tài khoản quản trị và một tên miền Microsoft.

Cấu trúc Tên miền: tendoanhnghiep + onmicorosoft.com. Ví dụ: tendoanhnghiep.onmicrosoft.com

Tài khoản quản trị: admin@tendoanhnghiep.onmicrosoft.com

tendoanhnghiep = vinsep

vinsep.onmicrosoft.com

admin@vinsep.onmicrosoft.com

Các bước đăng nhập

Truy cập: https://www.office.com/

Đăng nhập Admin Center (Biểu tượng Admin hoặc Quản trị)

Microsoft 365 Admin Center – Menu

Tạo tài khoản người dùng M365

Thêm & xóa người: Chọn User > Active users > Add a user

Tương tự có thể quản lý những tài tài khoản đối tác hoặc khách mời ở phần này. Contact/Guest là những người ngoài tổ chức của doanh nghiệp. Quản lý những tài khoản này giúp phân chia vào nhóm/Group và thông tin cá nhân phù hợp.

Tham khảo thêm:

Quản lý Groups M365 với Admin Center

  • Microsoft 365 groups là nhóm người dùng tương tác với nhau, cả trong và ngoài tổ chức. Làm việc chung thông qua SharePoint hoặc Planner.
  • Distribution groups để gửi email thông báo đến 1 nhóm người cùng một lúc.
  • Security groups nhóm được phân quyền vào sử dụng dữ liệu các trang SharePoint.
  • Mail-enabled security groups cấp quyền vào SharePoint, cùng nhận thông báo email đến nhóm.
  • Shared mailboxes nhiều người dùng cần truy cập vào 1 hộp thư. Ví dụ hộp thư info hoặc thư support.

Thiết lập Tên Miền – Dịch vụ phần mềm – Sơ đồ tổ chức

Settings > Domain dùng để xác thực sở hữu tên miền.

  • Thêm các DNS Records xác thực chủ sở hữu tên miền. (MX, TXT SPF).
  • Liên kết các dịch vụ phần mềm của Microsoft với tên miền.

Settings > Org Settings. Dùng để quản lý dịch vụ phần mềm và thiết lập nhận diện doanh nghiệp.

  • Services: Thiết lập các chính sách quản lý cho Mail, cho SharePoint…
  • Organization Profiles: Thêm Logo, themes chung.

Liên kết cổng thông tin quản trị khác

Quản lý tài khoản Microsoft 365 với các thiết lập cơ bản nhất. Microsoft sẽ tiếp tục cập nhật thêm phương tiện quản lý này cho người quản trị. Ngoài ra, từ Admin Center có thể giúp người quản trị có thể đi đến các trang quản trị khác.

Người quản trị có thể quan tâm đến các cổng quản trị như Security, Exchange, Azure Active Directory, SharePoint và Teams.

Bài viết liên quan:

Was this article helpful?