Hướng dẫn tắt xác thực 2 bước của Microsoft 365

Multi-factor authentication (MFA) là tính năng được khuyến nghị theo Microsoft Security nên MFA sẽ luôn được enable. Bởi MFA là giải pháp 99,9% giúp end user bảo vệ được tài khoản và tránh bị mất cấp tài khoản dữ liệu.

Tắt chính sách bảo mật từ Azure portal.

  1. Đăng nhập vào Microsoft 365 admin center với quyền admin.
  2. Chọn Show All dưới khung Admin centers > Chọn Azure Active
  3. Directory.
  4. Trong Azure Active Directory admin center > Chọn Azure Active
  5. Directory > Properties.
  6. Chọn Manage Security defaults.
  7. Chọn No để tắt và chọn Save để lưu thiết lập

Tắt MFA từng user

  1. Trong Microsoft 365 admin center > Chọn Users > Chọn Active users.
  2. Trong Active users > Chọn Multi-factor authentication.
  3. Trong trang multi-factor authentication > Chọn user cần tắt > Chọn Multi-Factor và chọn Disabled.

Was this article helpful?