Symantec Endpoint Protection 15

Tôi có nên chờ đợi để nâng cấp lên Symantec Endpoint Protection 15 không?

Tôi có nên chờ đợi để nâng cấp lên Symantec Endpoint Protection 15 không? Đây là câu hỏi của rất nhiều người hiện tại, chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn trong bài biết này.

Nếu bạn đang dùng phiên bản 14.0.1 trở lên, không đăng ký vào đám mây và muốn tiếp tục sử dụng Symantec Endpoint Protection Manager, hãy tiếp tục nâng cấp Symantec Endpoint Protection Manager. Không nâng cấp lên phiên bản 15. (Hướng dẫn nâng cấp lên SEP 14.2)

Nếu bạn đang dùng phiên bản 14.0.1 trở lên, không đăng ký vào đám mây, nhưng muốn quản lý từ đám mây, hãy sử dụng phiên bản 15 ngay lập tức.

Nếu bạn đang dùng phiên bản 14.0.1 trở lên và đã đăng ký vào đám mây, hãy sử dụng tài khoản Symantec Security Cloud của bạn để đăng nhập vào Cyber Defense Manager. Bạn có thể sử dụng phiên bản 15 ngay lập tức. Bạn có thể quản lý các máy khách phiên bản 14.0.1 đến phiên bản 14.2 hiện có và phiên bản 15 máy khách mới mà bạn cài đặt từ CDM.

Nếu bạn chạy các phiên bản 12.1.x đến phiên bản 14.0, bạn có thể nâng cấp trực tiếp lên Symantec Endpoint Protection 15. Tuy nhiên, bạn có thể chờ đợi ứng dụng nâng cấp cho phép di chuyển chính sách vào quý 2 năm 2019. Kể từ tháng 5 năm 2019, chính sách nhập khẩu ứng dụng nâng cấp từ Symantec Endpoint Protection Manager.

Di chuyển Symantec Endpoint Protection phiên bản 11.x hoặc Symantec Endpoint Protection Phiên bản doanh nghiệp nhỏ 12.0 sẽ không thể thực hiện. Trước tiên, bạn phải nâng cấp lên phiên bản 12.1.x mới nhất hoặc Symantec Endpoint Protection Manager cũ hơn. Symantec Endpoint Protection Manager hiển thị cảnh báo cho các lần di chuyển 11.x hoặc 12.0 đến 14. (Xem thêm)

VinSEP khuyên bạn nên sử dụng một trong các phương pháp sau để nâng cấp lên phiên bản này:

  • Nâng cấp tất cả các thiết bị lên máy khách phiên bản 14.2 RU1 cùng một lúc.
  • Nâng cấp các thiết bị quan trọng phiên bản 14.2.x Symantec Endpoint Protection Manager và nâng cấp các thiết bị không quan trọng và mới lên phiên bản 15. Sau khi bạn hoàn thành chiến lược đám mây của tổ chức và Symantec Endpoint Protection 15 có nhiều tính năng tương đương với phiên bản 14.2, sau đó nâng cấp tất cả thiết bị đến phiên bản 15.

Ghi chú: Các phiên bản Symantec Endpoint Protection dưới 12 sẽ không còn được hỗ trợ từ 03/04/2021

Nếu bạn cần tư vấn về giải pháp Symantec Endpoint Protection, hãy liên hệ với chúng tôi ngay:

About The Author