Cách dùng Microsoft 365 miễn phí

Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng các ứng dụng Word, Excel và PowerPoint của Microsoft miễn phí. Đây là cách thực hiện.

Dành cho học sinh và giáo viên

Nếu bạn là sinh viên, giáo viên có địa chỉ email trường học, bạn có thể đủ điều kiện để có quyền truy cập vào Microsoft 365 miễn phí thông qua Microsoft – bao gồm Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams và các công cụ lớp học bổ sung.

Tất cả những gì bạn phải làm là nhập địa chỉ email trường học trên trang web của Microsoft: Bắt đầu với Office 365 miễn phí. Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ được cấp quyền truy cập ngay lập tức nhờ quy trình xác minh tự động. Nếu trường học của bạn cần được xác minh, có thể mất đến một tháng để xác nhận tính đủ điều kiện.

Đối với những người khác

Bất kỳ ai cũng có thể dùng thử Microsoft 365 miễn phí một tháng hoặc sử dụng bản Online. Đối với dùng thử, bạn cần nhập thẻ thanh toán và nếu bạn không tự hủy đăng ký trước khi hết tháng, bạn sẽ bị tính phí cho đăng ký một năm đối với Microsoft 365 Family (trước đây gọi là Office 365 Home).

Tin tốt là, nếu bạn không cần bộ công cụ Microsoft 365 đầy đủ, bạn có thể truy cập online miễn phí một số ứng dụng bao gồm Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Outlook, Calendar và Skype.

Đây là cách dùng Microsoft 365 miễn phí

  • Truy cập Office.com.
  • Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn (hoặc tạo một tài khoản miễn phí). Nếu bạn đã có thông tin đăng nhập Windows, Skype hoặc Xbox, bạn có một tài khoản Microsoft đang hoạt động.
  • Chọn ứng dụng bạn muốn sử dụng và lưu công việc của bạn trên đám mây với OneDrive.

Microsoft 365 miễn phí có gì?

Có thể bạn sẽ thắc mắc rằng nếu có thể tải Microsoft 365 miễn phí, tại sao lại phải mua Microsoft 365? Lý do là chức năng của các ứng dụng của Microsoft 365 khá hạn chế: các ứng dụng trong Microsoft 365 miễn phí chỉ được sử dụng qua trình duyệt web của bạn và bạn không thể sử dụng khi offline, ngoài ra tính năng cũng ít hơn so với các phiên bản Microsoft 365 đầy đủ.

Tuy vậy, Microsoft 365 miễn phí vẫn có một số lợi ích, bao gồm khả năng chia sẻ liên kết đến công việc của bạn và cộng tác trong thời gian thực, tương tự như các công cụ G Suite (nay là workspace).

Nếu bạn cần Microsoft 365 phục vụ cho nhu cầu làm việc, bạn sẽ cần tham khảo bài viết sau:

About The Author