Yêu cầu kỹ thuật của Dameware centralized, Dameware Remote Support, Mini Remote Control

Bài viết này liệt kê các yêu cầu hệ thống để cài đặt Dameware centralized, Dameware Remote Support, Mini Remote Control. Phiên bản Damware Central Server là bắt buộc nếu bạn muốn khắc phục sự cố các hệ thống từ xa bên ngoài tường lửa của bạn.

Dameware centralized

Về phần cứng, phần mềm

PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM YÊU CẦU
OS
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008 (Bao gồm R2)
 • Windows 7
 • Windows Server 2012 (Bao gồm R2)
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows 10
 • Windows Server 2016
Hard drive space 1 GB (Tốt nhất trên 2GB)
CPU Quad core, 2.0 GHz hoặc tốt hơn
RAM 4 GB (8 -16 GB khuyên dùng để chạy ổn định)
.NET Framework 4.0
Network 100 Mbps hoặc tốt hơn

Damware cũng cài đặt các thành phần sau, được nhúng trong trình cài đặt:

 • Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable x86
 • Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable x86 or x64
 • Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable x86 or x64
 • Microsoft SQL Server Compact 4.0 Service Pack 1 x86 or x64
 • MSXML 6.0 SP1 x86 or x64
 • .NET Framework 4.0

Về Port

PORT MÔ TẢ MÔ TẢ DÙNG CHO NƠI THAY ĐỔI THAY ĐỔI

CÀI ĐẶT

443 Dameware Internet Proxy HTTPS – Used to connect computers through an Internet Session or download a Mini Remote Control(MRC) or Internet Session agent Incoming Dameware Internet Proxy The Configuration Wizard N/A
6129 MRC protocol – Dameware agents listen on this port for incoming remote desktop connections Incoming MRC MRC application Mobile Clientin Global Settings
6130 Dameware Mobile Client protocol – Gateway service listens on this port for incoming mobile connections Incoming Dameware Mobile Gateway(DMG) Administration Console or the Configuration Wizard Mobile Clienton the gateway login screen
6132 Internet Session data stream between MRC and the Dameware Internet Proxy Bi-directional DCS
Dameware Internet Proxy
The Configuration Wizard N/A
6133 Communication requests for Dameware Central Server (DCS) components Bi-directional
 • DCS
 • Dameware Internet Proxy
 • DMG
The Configuration Wizard DRS, MRC, and Administration consoles on the login screen
Optional ports for specific Dameware features:
UDP 137 Name Services port for File & Printer Sharing, User and Computer Authentication Incoming
 • Dameware Remote Support(DRS)
 • MRC
 • DCS
Windows systems settings N/A
138 Datagram Services port for File & Printer Sharing Incoming
 • DRS
 • MRC
Windows systems settings N/A
139 Session Services port for File & Printer Sharing, User and Computer Authentication Incoming
 • DRS
 • MRC
 • DCS
Windows systems settings N/A
TCP and UDP 445 Direct Hosting, NetBIOS for File & Printer Sharing, User and Computer Authentication Incoming
 • DRS
 • MRC
 • DCS
Windows systems settings N/A
5900 VNC default port Incoming
 • MRC
 • DCS

 

MRC connection settings and in VNC configuration server MRC connection settings and in VNC configuration server
88 Kerberos V5 port Incoming DCS N/A N/A
3389 RDP port Incoming MRC

DCS

MRC connection settings and in Windows registry MRC connection settings and in Windows registry
Dynamic NTLM port N/A DCS N/A N/A
16993 Accessing Intel AMT secure(SSL) Incoming MRC MRC connection settings and in Intel AMT server MRC connection settings and in Intel AMT server
16992 Accessing Intel AMT Incoming MRC MRC connection settings and in Intel AMT server MRC connection settings and in Intel AMT server
UDP and TCP 389 For LDAP to handle normal queries from client computers to the domain controllers Incoming DCS N/A N/A
TCP and UDP 53 For DNS from client to domain controller and domain controller to domain controller Incoming DCS N/A N/A
TCP 636 Computer Authentication over SLL Incoming DCS N/A N/A

Dameware Remote Support và Mini Remote Control

PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM YÊU CẦU
OS Workstation: Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10

Server: Windows Server 2008 R2, 2012 R2, 2016

Hard drive space 150 MB
CPU 1 GHz
RAM 4 GB

Các thiết bị di động

Chỉ hỗ trợ các thiết bị di động chạy các OS dưới đây trở lên:

 • iOS 6.x and 7.x
 • Android 4.1-4.4

Lưu ý: Dameware Mobile Gateway phải được bật

VinSEP HelpCenter (Update 28/03/2019)

Was this article helpful?