Xóa các điểm cuối cũ trong trung tâm điều khiển GravityZone

Bài viết này mô tả cách xóa các điểm cuối cũ trong trung tâm điều khiển GravityZone

Các bước thực hiện

 1. Trong Control Center > Chọn Network.
 2. Chọn Filters.
 3. Dưới Type > Chọn Computers và Virtual Machines.
 4. Trong Depth > Chọn All items recursively.
 5. Chọn Save. Bên phải Network sẽ hiển thị các điểm cuối.
 6. Chọn Last Seen, bạn có thể thấy các kết nối gần nhất. Bạn điểm cuối (Endpoint) bạn muốn xoá.
 7. Chọn Delete.

Sau hành động xóa, đây là những gì xảy ra với các điểm cuối

 • Đối với các điểm cuối không thuộc bất kỳ cơ sở hạ tầng tích hợp nào (Active Directory, Amazon EC2, vCenter, Xen, v.v.):
  • Điểm cuối được chuyển đến thư mục Deleted.
  • Tác vụ gỡ cài đặt được tạo.
   • Bạn có thể xem nhiệm vụ trong trang Network > Tasks.
   • Nhiệm vụ sẽ ở trạng thái chờ xử lý trong 72 giờ, sau đó nó sẽ hết hạn nếu điểm cuối không nhận được (ví dụ: điểm cuối không trực tuyến trở lại).
   • Bạn có thể xóa nhiệm vụ trong trang Network > Tasks.
  • Một chỗ ngồi giấy phép được phát hành. Nếu điểm cuối trực tuyến trở lại, nó sẽ vẫn nằm trong thư mục Deleted với các mô-đun của tác nhân bảo mật đã hết hạn. Bạn có thể kiểm tra thông tin cấp phép trong trang My Company, bên dưới Welcome, [your username] ở góc trên bên phải của màn hình.
 • Đối với các điểm cuối là một phần của Active Directory hoặc cơ sở hạ tầng tích hợp khác:
  • Điểm cuối không được chuyển đến thư mục Đã xóa, nhưng trở thành không được quản lý trong khoảng không quảng cáo Network.
  • Tác vụ gỡ cài đặt không được tạo.
  • Một chỗ ngồi giấy phép được phát hành.

Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật

Đội kỹ thuật VinSEP | Theo Bitdefender.com

Was this article helpful?