Tuỳ chỉnh portlets trong bản điều khiển của GravityZone

Bảng điều khiển trung tâm (Dashboard) điều khiển cung cấp tổng quan bảo mật nhanh chóng về tất cả các điểm cuối được bảo vệ và trạng thái mạng. Các portlet của bảng điều khiển hiển thị nhiều thông tin bảo mật theo thời gian thực khác nhau bằng cách sử dụng các biểu đồ dễ đọc, do đó cho phép bạn nhanh chóng xác định bất kỳ vấn đề nào có thể cần bạn chú ý.

Thêm một portlet mới vào dashboard (Bảng điều khiển)

 1. Chuyển đến Dashboard (Bảng điều khiển).
 2. Nhấp vào nút Add Portlet ở phía trên của Dashboard.
 3. Trong Details, hãy định cấu hình chi tiết portlet:
  • Loại điểm cuối (Máy tính, Máy ảo hoặc Thiết bị Di động).
  • Loại báo cáo.
  • Tên portlet gợi ý.
  • Khoảng thời gian cho các sự kiện được báo cáo.
 4. Trong tab Targets, hãy chọn các đối tượng bạn muốn
 5. Chọn Save để lưu lại cấu hình.

Tuỳ chỉnh portlets

Một số portlet cung cấp thông tin trạng thái, trong khi các portlet khác báo cáo về các sự kiện bảo mật trong kỳ trước. Bạn có thể kiểm tra và cấu hình khoảng thời gian báo cáo của một portlet bằng cách nhấp vào biểu tượng Edit Portlet trên thanh tiêu đề của nó.

Di chuyển portlets

 1. Chuyển đến Dashboard (Bảng điều khiển).
 2. Nhấp vào nút Move Portlets ở phía trên của Dashboard (Bảng điều khiển).
 3. Kéo và thả từng portlet vào vị trí mong muốn. Tất cả các portlet khác giữa các vị trí mới và cũ được di chuyển theo thứ tự của chúng. Bạn chỉ có thể di chuyển các portlet trong các vị trí đã được thực hiện.
 4. Chọn Save.

Video hướng dẫn

Đội kỹ thuật VinSEP – Theo Bitdefender.com

Was this article helpful?