Tính khả dụng của các lớp bảo vệ GravityZone

Bài viết này liệt kê các lớp bảo vệ có sẵn với GravityZone cho các hệ điều hành được hỗ trợ. Tất cả các tính năng bên dưới đều khả dụng cho cả giải pháp GravityZone Cloud và GravityZone On-Premiese. (GravityZone Business Security, GravityZone Advanced Business Security…)

Agent cho hệ điều hành máy tính và máy chủ

GravityZone đảm bảo bảo vệ các hệ thống Windows, Linux và macOS qua agent của Bitdefender, như sau:

  • Bitdefender Endpoint Security Tools, chạy trên:
    • Hệ điều hành Windows, từ Windows 7 và Windows Server 2008 R2 trở lên.
    • Linux (các bản phân phối khác nhau).
  • Endpoint Security for Mac, chạy trên macOS, từ macOS El Capitan (10.11) trở lên.

Danh sách tham khảo các gói agent của Bitdefender (Cập nhật 11/11/20202):

Layer WINDOWS LINUX macOS
Workstations Servers Servers Workstations
PROTECTION
Antimalware Yes Yes Yes Yes
     Local Scan Yes Yes Yes Yes
     Central Scan Yes Yes Yes No
     Hybrid Scan Yes Yes Yes No
Advanced Threat Control Yes Yes No Yes
Fileless Attack Protection Yes Yes No No
HyperDetect Yes Yes Yes No
Advanced Anti-Exploit Yes No No No
Firewall Yes No No No
Content Control Yes No No Yes
Network Attack Defense Yes No No No
Device Control Yes Yes No Yes
Application Control (Whitelisting)
(Only GravityZone On-premises)
Yes Yes No No
Full Disk Encryption Yes Yes No Yes
Patch Management Yes Yes No No
     Patch Scan Server Yes Yes Yes No
Endpoint Detection and Response (EDR) Yes Yes Yes Yes
Endpoint Risk Analytics (ERA)
(Only GravityZone Cloud)
Yes Yes No No
Security for Exchange No Yes No No
Sandbox Analyzer Yes Yes No No
     Automatic Submission Yes Yes No No
     Manual Submission Yes Yes No No
Tamper Protection Yes Yes No Yes
OPERATION
Power User Yes Yes No No
Relay Role Yes Yes Yes No
Graphical User Interface (GUI) Yes Yes No Yes
Command-line Interface (CLI) Yes Yes Yes Yes
Uninstall Password Yes Yes Yes Yes

Agent Protection cho hệ điều hành di động

Layer Description
Security for Mobile
(Only GravityZone On-premises)
Hợp nhất bảo mật toàn doanh nghiệp với việc quản lý và kiểm soát tuân thủ các thiết bị iOS và Android bằng cách cung cấp phần mềm đáng tin cậy và phân phối bản cập nhật qua các thị trường của Apple hoặc Android.

Agentless Protection (Không agent)

Layer Description
Antimalware / Central Scan Bitdefender Security Server thực hiện quá trình quét tệp. Không có dữ liệu virus (signature) nào được lưu trữ trên các điểm cuối.
Hypervisor Memory Introspection (HVI)
(Chỉ GravityZone On-premises)
Hoạt động ở chế độ giám sát, bảo vệ các máy ảo Windows và Linux.
Security for Storage Bảo vệ các tệp trên thiết bị lưu trữ mạng (NAS) với giao thức Internet Content Adaptation Protocol(ICAP).
Network Traffic Security Analytics (NTSA)
(Chỉ GravityZone On-premises)
Phân tích luồng lưu lượng IPFIX, độc lập với hệ điều hành chạy trên các thiết bị đầu cuối.
Email Security
(Chỉ GravityZone Cloud)
Cung cấp khả năng bảo vệ luồng thư khỏi các mối đe dọa từ email như spam, lừa đảo hoặc URL độc hại.
 

Was this article helpful?