Thêm tài khoản Gmail vào Outlook

Các bước nhập thông tin Gmail vào Outlook

Bước 1: Chọn File > Chọn Add Account.

Bước 2: Nhập mail và chọn Connect.

Bước 3: Tại cửa sổ hiện lên, bạn nhập mật khẩu > chọn Sign in.

Bước 4 (Nếu có): Nhập mã xác thực 2 bước > Chọn Done.

Bước 5: Chọn Allow để cho phép ứng dụng Outlook truy cập vào tài khoản Google của bạn.

Bước 6: Chọn Done để hoàn tất quá trình thiết lập.

Lỗi thường gặp

1. Nếu bạn thực hiện các bước trên mà không thành công, bạn vui lòng kiểm tra cho phép bật truy cập qua IMAP và bật cho phép truy cập ứng dụng kém an toàn.

1.1.Vào mục cài đặt chọn chuyển tiếp và POP/IMAP

1.2. Vào mục tại khoản, chọn bảo mật

2. Sai thông tin máy chủ mail

Máy chủ thư đến (IMAP)imap.gmail.com
Yêu cầu SSL: có
Cổng: 993
Máy chủ thư đi (SMTP)smtp.gmail.com
Yêu cầu SSL: có
Yêu cầu TLS: có (nếu có)
Yêu cầu xác thực: có
Cổng cho SSL: 465
Cổng cho TLS/STARTTLS: 587

Was this article helpful?