Thay đổi ngôn ngữ Bitdefender Endpoint Security Tools

Bài viết này mô tả cách thay đổi ngôn ngữ của ứng dụng Bitdefender Endpoint Security Tools (BEST). Bài viết này chỉ áp dụng cho Windows.

Các bước thực hiện

  1. Xác định biểu tượng BEST ở bên góc phải màn hình.
  2. Chuột phải vào BEST > Chọn Language > Chọn ngôn ngữ bạn muốn.

Thông tin liên hệ hỗ trợ

Đội kỹ thuật VinSEP | Theo Bitdefender.com

Was this article helpful?