Tạo chữ ký email trong Outlook

Tạo chữ ký tùy chỉnh có thể được tự động thêm vào thông điệp email của bạn. Chữ ký email có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, danh thiếp điện tử của bạn, logo hoặc thậm chí chữ ký viết tay của bạn.

Các bước tạo chữ ký email

  1. Chọn New Email.
  2. Chọn SignatureSignatures.
  3. Chọn New → Nhập nội dung chữ ký → Chọn OK.
  4. Dưới Edit signature, nhập tên chữ ký bạn muốn.
  5. Chọn OK.
  6. Chọn New Email, bạn sẽ thấy chữ ký vừa tạo.

Was this article helpful?