Tạo báo cáo sử dụng giấy phép hàng tháng trong GravityZone

Bài viết hướng dẫn người quản trị tạo báo báo thống kê giấy phép đã dùng hàng tháng tự động trong GravityZone.

Xem thêm: Tư vấn mua Bitdefender bản quyền

Các bước thực hiện

  1. Đăng nhập GravityZone Control Center.
  2. Chọn Reports.
  3. Chọn Add
  4. Dưới Details, chọn Monthly License Usage > Nhập tên bạn muốn.
  5. Dưới Settings > Tuỳ chỉnh thông tin cần thiết. (Thời gian, mail nhận thông báo)
  6. Chọn Generate.

Để tải tệp CSV

  1. Truy cập Monthly License Usage.
  2. Trong trang báo cáo, chọn Export CSV.
  3. Chọn để mở hoặc lưu tệp khi được trình duyệt web nhắc và xác nhận.

Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật

Đội kỹ thuật VinSEP | Theo Bitdefender.com

Was this article helpful?