Kiểm tra phiên bản Bitdefender Endpoint Security Tools

Bài viết sẽ giúp bạn kiểm tra nhanh phiên bản Bitdefender Endpoint Security Tools hiện tại đang dùng. Việc này sẽ giúp ít rất nhiều khi bạn liên hệ đến đội kỹ thuật của Bitdefender hoặc hỗ trợ khắc phục lỗi.

Các bước thực hiện

  1. Xác định biểu tượng Bitdefender Endpoint Security Tools trong khay Hệ thống.
  2. Sau khi xác định, nhấp chuột phải vào biểu tượng và chọn About.
  3. Kiểm tra phiên bản hiện tại đang dùng.

Thông tin liên hệ hỗ trợ

Đội kỹ thuật VinSEP | Theo Bitdefender.com

Was this article helpful?