Hướng dẫn sử dụng quản trị Microsoft 365 cơ bản

Bài viết này sẽ giúp bạn có một góc nhìn tổng quan về quản trị Microsoft 365. Bạn có thể truy cập trang quản trị, tạo người dùng, gán giấy phép cho người dùng…

Truy cập vào trang quản trị Microsoft 365

 1. Đăng nhập Admin Center tại admin.microsoft.com bằng tài khoản quản trị của bạn.
 2. Chọn biểu tượng trình khởi chạy ứng dụng ở phía trên bên trái và chọn Quản trị viên.

Nếu bạn không nhìn thấy ô thì bạn không có quyền truy cập vào trung tâm quản trị cho tổ chức của mình.

Tính năng chính của Microsoft 365

MenuMô tả
HomeĐây là trang chính trong trung tâm quản trị. Bạn sẽ thấy nơi quản lý người dùng, thanh toán, tình trạng dịch vụ và báo cáo.
UsersTạo và quản lý người dùng trong tổ chức của bạn.
GroupsTạo và quản lý các nhóm trong tổ chức của bạn, chẳng hạn như nhóm Microsoft 365, nhóm phân phối, nhóm bảo mật hoặc hộp thư dùng chung.
ResourcesTạo và quản lý tài nguyên SharePoint.
BillingXem, mua hoặc hủy đăng ký cho tổ chức của bạn. Xem bảng sao kê thanh toán trước đây hoặc xem số lượng giấy phép được chỉ định cho người dùng cá nhân.
SupportXem các yêu cầu dịch vụ hiện có hoặc tạo các yêu cầu mới.
SettingsQuản lý cài đặt chung cho các ứng dụng như email, trang web và bộ Office. Thay đổi chính sách mật khẩu và ngày hết hạn của bạn. Thêm và cập nhật các tên miền như contoso.com. Thay đổi hồ sơ tổ chức của bạn và tùy chọn phát hành. Và chọn xem các đối tác có thể truy cập trung tâm quản trị của bạn hay không.
SetupQuản lý các miền hiện có, bật và quản lý xác thực đa yếu tố, quản lý quyền truy cập của quản trị viên, di chuyển hộp thư của người dùng sang Office 365, quản lý các bản cập nhật tính năng và giúp người dùng cài đặt ứng dụng Office của họ.
ReportsXem nhanh cách tổ chức của bạn đang sử dụng Microsoft 365 với các báo cáo chi tiết về việc sử dụng email, kích hoạt Office…
HealthXem nhanh tình trạng dịch vụ. Bạn cũng có thể kiểm tra thêm chi tiết và lịch sử sức khỏe của dịch vụ. Kiểm tra Cách kiểm tra tình trạng dịch vụ.
Sử dụng Trung tâm thông báo để theo dõi các thay đổi sắp tới đối với các tính năng và dịch vụ. Chúng tôi đăng thông báo ở đó với thông tin giúp bạn lập kế hoạch thay đổi và hiểu nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến người dùng.
Admin centersMở trung tâm quản trị riêng cho Exchange, Skype for Business, SharePoint, Yammer và Azure AD. Mỗi trung tâm quản trị bao gồm tất cả các cài đặt có sẵn cho dịch vụ đó.

Tạo người dùng

 1. Vào admin center tại https://admin.microsoft.com.
 2. Trong Users > Chọn Active users > Chọn Add a user.
 3. Nhập thông tin cần thiết > Chọn Next.
  • Name Fill và nơi nhập tên hiển thị và username.
  • Domain Choose là nợi chọn tên miền. Ví dụ, bạn chọn username là Thai, tên miền là vinsep.com, kết quả bạn sẽ đạt được là [email protected].
  • Password là nơi nhập mật khẩu.
 4. Tại khung Assign product licenses, chọn license bạn muốn gán cho người dùng > Chọn Next.
 5. Tại khung Optional settings, bạn có thể thêm quyền cho người dùng. Hoặc có thể bỏ qua bước này nếu người dùng thường.
 6. Chọn Next > Chọn Finish > Chọn Close.

Thêm tên miền vào Microsoft 365

 1. Vào admin center tại https://admin.microsoft.com.
 2. Chọn Settings > Chọn Domains.
 3. Chọn Add domain.
 4. Nhập tên miền bạn muốn thêm > Chọn Next.
 5. Chọn các bạn muốn xác thực tên miền của bạn.
 6. Thêm thông tin cấu hình vào quản trị DNS tên miền của bạn.
 7. Xác thực tại trang quản trị Microsoft 365
 8. Chọn Finish.

Thông tin hỗ trợ kỹ thuật

Was this article helpful?