Gửi trả lời tự động trong Outlook trên web

Tính năng trả lời tự động trên Microsoft 365 sẽ giúp bạn tự động gởi mail thông báo khi bạn đi công tác hoặc một trường hợp đặt biệt theo nhu cầu của bạn.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.
 2. Ở đầu trang, chọn Cài đặt > Chọn Xem tất cả cài đặt Outlook > Thư > Trả lời tự động. (Hoặc bạn có thể gõ trực tiếp từ khung tìm kiếm)
 3. Chọn nút chuyển đổi Bật trả lời tự động.
 4. Chọn hộp kiểm Chỉ gửi câu trả lời trong một khoảng thời gian, sau đó nhập thời gian bắt đầu và kết thúc. (Nếu bạn muốn)
 5. Một số cấu hình bạn có thể tuỳ chỉnh thêm:
  • Chặn lịch của tôi trong khoảng thời gian này
  • Tự động từ chối lời mời mới cho các sự kiện diễn ra trong khoảng thời gian này
  • Từ chối và hủy các cuộc họp của tôi trong thời gian này
 6. Trong hộp ở cuối cửa sổ > Nhập thông tin bạn muốn trả lời.
 7. Nếu bạn muốn những người gửi bên ngoài tổ chức của mình nhận được trả lời tự động, hãy tích chọn Gửi trả lời bên ngoài tổ chức của bạn.
 8. Khi bạn hoàn tất, hãy chọn Lưu ở đầu cửa sổ.

Nhóm kỹ thuật VinSEP | Tham khảo Doc.Microsoft.com

Was this article helpful?