Công nghệ Photon của Bitdefender là gì?

Có nhiều thành phần cần thiết để tạo ra một giải pháp chống vi-rút nổi bật giữa đám đông: số lượng các mối đe dọa được phát hiện, tần suất cập nhật, tốc độ và tác động đến hiệu suất hệ thống của bạn là một trong những yếu tố khác biệt quan trọng nhất từ góc độ người dùng cuối.

Công nghệ quét Bitdefender hiện nay được cung cấp bởi Photon

Photon của Bitdefender là gì?

Photon là một công nghệ quét mới cách mạng hóa cách thức máy tính của bạn được quét và theo dõi mà không ảnh hưởng đến hệ thống. Được xây dựng dựa trên công nghệ SmartDB mà chúng tôi đã giới thiệu vào năm 2012, Photon bổ sung một thành phần quan trọng trong hệ thống danh tiếng ứng dụng của SmartDB: đám mây.

Ứng dụng của công nghệ Photon của Bitdefender

Trong thế giới bảo mật CNTT, các ứng dụng có thể được chia thành hai loại chính: những loại mà bạn tin tưởng và những ứng dụng bạn không biết là gì. Photon giảm tải cho trình quét chống vi-rút nhiệm vụ xử lý các tệp đã biết chưa bị thay đổi từ dạng ban đầu của phần mềm độc hại.

Công nghệ Photon dần dần phát hiện ra các ứng dụng đang được cài đặt trên máy tính của người dùng và tạo khuôn mẫu trên mỗi cấu hình PC riêng lẻ bằng cách tìm hiểu các tiến trình nào cần theo dõi và ứng dụng nào không. Kết quả là số lượng tệp cần giám sát liên tục ít hơn và tốn ít tài nguyên hệ thống hơn để xác nhận các ứng dụng hoàn toàn an toàn, cho phép máy quét tập trung hoàn toàn tài nguyên vào các tệp độc hại tiềm ẩn.

Thực nghiệm công nghệ

Chuỗi thử nghiệm độc lập, được thực hiện vào tháng 5 bởi AV-Comparatives, cho thấy hiệu suất của Bitdefender là Rất nhanh bất kể các hoạt động được thực hiện trên hệ thống, trong khi vẫn không bị nhiễm một lần nào.

Họ nói rằng các chi tiết nhỏ là rất quan trọng. Những điều nhỏ nhặt tạo ra những điều lớn lao. Photon là sự cải tiến mang đến một viễn cảnh hoàn toàn mới về quét và tài nguyên.

Was this article helpful?