Chính sách hạn mật khẩu trong Microsoft 365

Bài biết này hướng dẫn người quản trị cấu hình chính sách hạn mật khẩu cho người dùng Microsoft trong tổ chức. Với tư cách là quản trị viên, bạn có thể đặt mật khẩu người dùng hết hạn sau một số ngày nhất định hoặc đặt mật khẩu không bao giờ hết hạn.

Những điều quan trọng bạn cần biết về tính năng hết hạn mật khẩu

Những người chỉ sử dụng ứng dụng Outlook sẽ không bị buộc đặt lại mật khẩu Microsoft 365 của họ cho đến khi mật khẩu hết hạn trong bộ nhớ cache. Điều này có thể sau vài ngày kể từ ngày hết hạn thực tế. Không có cách giải quyết nào cho vấn đề này ở cấp quản trị viên.

Đặt chính sách hết hạn mật khẩu

Làm theo các bước bên dưới nếu bạn muốn đặt mật khẩu người dùng hết hạn sau một khoảng thời gian cụ thể.

  1. Trong trung tâm quản trị, đi tới Cài đặt > Cài đặt tổ chức.
  2. Truy cập trang Bảo mật và quyền riêng tư. Nếu bạn không phải là quản trị viên toàn cầu, bạn sẽ không thấy tùy chọn Bảo mật và quyền riêng tư.
  3. Chọn Chính sách hết hạn mật khẩu.
  4. Nếu bạn không muốn người dùng phải thay đổi mật khẩu, hãy bỏ chọn hộp bên cạnh Đặt mật khẩu người dùng hết hạn sau số ngày.
  5. Trong ô thời gian, bạn có thể nhập số ngày từ 14 đến 730.
  6. Trong hộp thứ hai, nhập khi người dùng được thông báo rằng mật khẩu của họ sẽ hết hạn, rồi chọn Lưu. Chọn một số ngày từ 1 đến 30.

Ngăn mật khẩu được lập lại nhiều lần

Nếu bạn muốn ngăn người dùng của mình tái chế mật khẩu cũ, bạn có thể làm như vậy bằng cách thực thi lịch sử mật khẩu trong Active Directory (AD) tại chỗ. Xem Tạo chính sách mật khẩu tùy chỉnh.

Trong Azure AD, Không thể sử dụng lại mật khẩu cuối cùng khi người dùng thay đổi mật khẩu. Chính sách mật khẩu được áp dụng cho tất cả các tài khoản người dùng được tạo và quản lý trực tiếp trong Azure AD. Không thể sửa đổi chính sách mật khẩu này. Xem chính sách mật khẩu Azure AD.

Cập nhật chính sách mật khẩu

Lệnh Set-MsolPasswordPolicy cập nhật chính sách mật khẩu của miền hoặc đối tượng cụ thể. Hai cài đặt được yêu cầu; đầu tiên là cho biết khoảng thời gian mà mật khẩu vẫn còn hiệu lực trước khi phải thay đổi và thứ hai là cho biết số ngày trước ngày hết hạn mật khẩu sẽ kích hoạt khi người dùng nhận được thông báo đầu tiên rằng mật khẩu của họ sẽ sớm hết hạn.

Đội kỹ thuật VinSEP | Theo Microsoft.com

Was this article helpful?