Cập nhật thủ công Bitdefender Endpoint Security Tools (BEST)

Bitdefender Endpoint Security Tools (BEST) là một chương trình bảo mật máy tính hoàn toàn tự động, được quản lý từ xa bởi quản trị viên mạng của bạn. Sau khi được cài đặt, nó bảo vệ bạn chống lại tất cả các loại phần mềm độc hại (chẳng hạn như vi rút, phần mềm gián điệp và trojan), các cuộc tấn công mạng, lừa đảo và đánh cắp dữ liệu. Nó cũng có thể được sử dụng để thực thi các chính sách sử dụng máy tính và Internet của tổ chức bạn.

BEST sẽ đưa ra hầu hết các quyết định liên quan đến bảo mật cho bạn và hiếm khi hiển thị cảnh báo bật lên. Chi tiết về các hành động đã thực hiện và thông tin về hoạt động của chương trình có sẵn trong khu vực Sự kiện.

Bài viết này cung cấp hướng dẫn về cách cập nhật thủ công BEST, sử dụng các tệp cập nhật hàng tuần. Làm theo các bước bên dưới và chọn quy trình phù hợp cho kiến trúc hệ điều hành của bạn.

Quy trình cập nhật nội dung bảo mật hàng tuần

Bạn có thể tải xuống và chạy các bản cập nhật nội dung bảo mật hàng tuần từ các vị trí sau:

  1. Windows: 
    • For x86 arhitecture endpoints: click here
    • For x64 arhitecture endpoints: click here
  2. Linux: 
    • For x86 arhitecture endpoints: click here
    • For x64 arhitecture endpoints: click here

Đội hỗ trợ VinSEP | Theo Bitdefender.com

Was this article helpful?