Azure Information Protection (AIP) là gì?

Azure Information Protection (AIP) là gì?

Azure Information Protection (AIP) là một giải pháp dựa trên đám mây cho phép các tổ chức khám phá, phân loại và bảo vệ các tài liệu và email bằng cách dán nhãn (labels) cho nội dung. AIP là một phần của giải pháp Bảo vệ Thông tin của Microsoft (MIP – Microsoft Information Protection) và mở rộng chức năng ghi nhãn (labels) và phân loại do Microsoft 365 cung cấp.

Hình ảnh sau đây cho thấy các bổ sung của Azure Information Protection (AIP) cho Microsoft Information Protection (MIP), bao gồm unified labeling client, scanner và SDK.

Microsoft Information Protection là stack bảo vệ thông tin chung được unified labeling client của AIP tận dụng. Để biết thêm thông tin, tham khảo Microsoft 365 document

AIP unified labeling client

Unified labeling client (tạm dịch: gắn nhãn hợp nhất cho máy khách) của AIP mở rộng khả năng dán nhãn, phân loại và bảo vệ cho các loại tệp bổ sung, cũng như cho File Explorer và PowerShell.
Ví dụ: trong File Explorer, bấm chuột phải vào một hoặc nhiều tệp và chọn Classify and protect để quản lý chức năng AIP trên các tệp đã chọn.

Azure Information Protection (AIP) là gì?

Để biết chi tiết về các tính năng mới nhất của unified labeling client vui lòng tham khảo Azure Information Protection unified labeling client – Version release history and support policy.

Tải Microsoft Azure Information Protection cho máy khách (client)

AIP on-premises scanner

On-premises scanner của Azure Information Protection cho phép quản trị viên quét các kho lưu trữ tệp on-premises để tìm nội dung nhạy cảm phải được gắn nhãn (label), phân loại và / hoặc được bảo vệ.

On-premises scanner được cài đặt bằng cách sử dụng PowerShell cmdlets được cung cấp như một phần của ứng dụng Unified labeling client và có thể được quản lý bằng PowerShell và khu vực Azure Information Protection trong Azure portal.

Ví dụ: sử dụng scanner data được hiển thị trên cổng Azure để tìm các kho lưu trữ trên mạng của bạn có thể có nội dung nhạy cảm có thể gặp rủi ro:

Azure Information Protection (AIP) là gì?

Cho nhu cầu tìm hiểu chuyên sâu, vui lòng tham khảo:

Download cài đặt scanner cùng với client tại: Microsoft Azure Information Protection download page.

Microsoft Information Protection SDK

Microsoft Information Protection SDK mở rộng khả năng dán dãn (label) cho các ứng dụng và dịch vụ của bên thứ ba. Các nhà phát triển có thể sử dụng SDK để tạo hỗ trợ tích hợp cho việc áp dụng nhãn (label) và bảo vệ cho tệp.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng MIP SDK cho:

  • Một ứng dụng ngành kinh doanh áp dụng nhãn phân loại cho các tệp khi xuất.
  • Một ứng dụng thiết kế CAD / CAM cung cấp hỗ trợ tích hợp cho việc dán nhãn Microsoft Information Protection.
  • Một nhà cung cấp giải pháp bảo mật truy cập đám mây hoặc giải pháp ngăn chặn mất dữ liệu (dlp) với sử dụng mã hoá dự liệu dựa vào Azure Information Protection.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: Microsoft Information Protection SDK overview.

Giá Azure Information Protection

Microsoft Azure Information Protection có thể được mua độc lập (standalone) hoặc thông qua một trong các bộ cấp phép sau của Microsoft:

  • Microsoft 365 Enterprise plans
  • Microsoft 365 Compliance plan (bao gồm Azure Information Protection P2)
  • Microsoft 365 Business (includes Azure Information Protection P1)
  • Enterprise Mobility + Security plans

Vui lòng liên hệ VinSEP để được hỗ trợ tư vấn sản phẩm & nhận báo giá tốt nhất:

About The Author