Microsoft Defender for Identity là gì?

Microsoft Defender for Identity là gì?

Microsoft Defender for Identity (trước đây là Azure Advanced Threat Protection, còn được gọi là Azure ATP) là một giải pháp bảo mật dựa trên đám mây sử dụng các tín hiệu Active Directory tại chỗ của bạn để xác định, phát hiện và điều tra các mối đe dọa […]