Chrome 76 vá 43 lỗ hổng

Chrome 76 vá 43 lỗ hổng

Google vừa phát hành phiên bản Chrome 76 bao gồm 43 bản vá lỗi an ninh, cùng nhiều cải tiến an toàn khác. 16/43 lỗ hổng do các nhà nghiên cứu độc lập báo cáo. Trong đó, 5 lỗi được đánh giá ở mức độ nghiêm trọng cao, 4 lỗi […]