Chrome 76 vá 43 lỗ hổng

Google vừa phát hành phiên bản Chrome 76 bao gồm 43 bản vá lỗi an ninh, cùng nhiều cải tiến an toàn khác. 16/43 lỗ hổng do các nhà nghiên cứu độc lập báo cáo. Trong đó, 5 lỗi được đánh giá ở mức độ nghiêm trọng cao, 4 lỗi […]