Hướng dẫn tải và cài đặt Symantec Endpoint Protection Manager

Hướng dẫn này giúp bạn tải xuống, cài đặt và cấu hình Symantec Endpoint Protection. Cài đặt quản lý từ 500 trở xuống máy client.

Chuẩn bị trước khi cài đặt: Kiểm tra yêu cầu hệ thống.

Trước khi cài đặt Symantec Endpoint Protection Manager hoặc the Symantec Endpoint Protection clients cần thực hiện các bước sau:

 1. Tải xuống SymDiag và chạy trình kiểm tra trước khi cài đặt để đảm bảo máy tính đáp ứng yêu cầu hệ thống.
 2. Đọc kỹ các thông tin cần lưu ý và yêu cầu hệ thống cho Symantec Endpoint Protection

Tải Symantec Endpoint Protection

 1. Truy cập: https://symantec.flexnetoperations.com/control/symc/registeranonymouslicensetoken
 2. Nhập vào số sê-ri được cũng cấp trong email đặt hàng.
 3. Chọn Submit Serial Number.
 4. Chọn phiên bản ngôn ngữ phù hợp, ví dụ như Symantec Endpoint Protection 14 – International English.
 5. Chọn vào (+) bên cạnh tệp để xem thêm thông tin về nó. Những tệp trong tên có cụm từ Full Installation sẽ chứa Symantec Endpoint Protection Manager.
 6. Để tải chọn vào đường dẫn cạnh HTTPS Download.
 7. Làm tương tự để tải những tệp bạn muốn sau đó đóng trình duyệt.

Cài đặt Symantec Endpoint Protection Manager

Các bước thực hiện:

 1. Trong thư mực mà bạn đã tải Symantec Endpoint Protection, bấm đúp vào tệp để giải nén. Nếu bạn thấy một cảnh báo an toàn về việc mở tệp thì chọn Run
 2. Chọn vị trí để giải nén, chọn Extract
 3. Tại thư mục được giải nén, tìm và chạy setup.exe
 4. Chọn Install Symantec Endpoint Protection
 5. Chấp nhận các điều khoản trong thỏa thuận cấp phép, rồi bấm Install.
 6. Tại cửa sổ Welcome to the Management Server Configuration Wizard, chọn Default configuration, sau đó chọn Next. Để cài đặt tùy chỉnh chọn Custom configuration
 7. Điền vào các thông tin để tạo tài khoản quản trị hệ thống và địa chỉ email. Sau đó nhấn Next
  Bạn cần cấu hình mail server để nhận thông báo và đặt lại mật khẩu từ máy chủ. Bạn cần xác nhận email trước khi tiếp tục.
 8. Chọn các tùy chọn rồi nhấn Next.
 9. Tại cửa sổ Configuration completed, chọn finish để khởi chạy Symantec Endpoint Protection Manager.
 10. Trên màn hình đăng nhập Endpoint Protection Manager nhập tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã tạo ở bước 7 để đăng nhập. Tên người dùng mặc định là admin

VinSEP HelpCenter

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?