Cài đặt Symantec Endpoint Protection trên các máy client

Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection trên các máy client

 1. Tại Symantec Endpoint Protection Manager, ở khung bên trái → Chọn Clients.
 2. Dưới Clients → Chọn Groub bạn đã tạo trước đó.
 3. Dưới Tasks → Chọn Install a client.
 4. Tại của sổ Welcome to the Client Deployment Wizard → Chọn New Package. Deployment → Chọn Next.
 5. Tại Install Packages chọn hệ điều hành phù hợp với máy client
 6. Chọn các tùy chọn sau tùy thuộc vào hệ điều hành bạn đã chọn ở bước 5:
  • Windows install package:
   • Tại Install Feature Sets giữ cài đặt mặc định Full Protection for Clients.
   • Tại Install Settings giữ cài đặt mặc định Default Standard client installation settings for Windows.
   • Chọn trình phát hiện virus tại Content Options sau đó chọn Next.
  • Mac install package:
   • Giữ cài đặt mặc định cho Upgrade settings, sau đó nhấn Next.
  • Linux install package:
   • Chọn Next. Các gói linux bị giới hạn các triển khai tại Web Link and Email hay Save Package
 7. Chọn Remote Push, sau đó chọn Next.
 8. Trên tab Browse Network, duyệt đến nhóm hoặc tên miền của bạn và chọn các máy tính bạn muốn gửi Symantec Endpoint Protection tới. Sau khi chọn máy tính nhấp vào → Đểể thêm chúng vào khung bên phải.
 9. Sau khi thêm các máy tính ta nhấn Next.
 10. Nhấn vào Send để bắt đầu. Sau khi xong bạn sẽ nhận được bản tóm tắt kết quả.
 11. Chọn Next → Sau đó chọn Finish để thoát. Cửa sổ này cho biết các tập tin cài đặt đã được sao chép thành công.
 12. Để xác nhận máy client đã được cài đặt thành công, kiểm tra sự tồn tại của máy client trong client group mà bạn đã tạo.

VinSEP HelpCenter

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?